Utbildningen / The education

Jag är nöjd med mina betyg (karaktere)…… jag fick nyss den sista!

För mina läsare i DK måste jag nog förklara lite om betygen:

Vi har bara 3 stycken:

 • IG = Inte Godkännt
 • G = Godkännt
 • VG = Väl godkännt

Sedan får man poäng när man gör en tenta (ekame), man måste nå en viss gräns för att få de olika betygen.

Vi måste ha G för att bestå ämnet.

Alltså….

Mattematik: 2 tentor begge gav VG då får jag ett samlat beryg med VG

Ekonomi: Tenta och projektarbeta. Min tenta gav 56 poäng (55 var gräsen för VG) och projektarbetet som jag gjorde med en klasskompis var bra så samlat betyg blev VG

PLC grund: Två uppgifter, klarade man en = G och begga = VG. Jag fick G

Elprocad (Ritprogram/tegneprogram): 2 uppgifter även här. Jag klarade av 1 och fick G

Ellära (1/3 av ämnet elteknik): 2 tentor, G på båda. Total poäng 52. VG börjar vid 60. Nästa år ska jag har en annan lärare i dom 2/3 som är kvar. Sedan sätter dom 2 lärarna ett gemensamt samlat betyg. Då jag liggarså nära VG gränsen kan jag få VG om jag gör bra ifrån mig nästa år!


I am very satisfied with my grades…… I’ve just got the last one…..

For my readers abroard, I have to explain a little about the grades system here:

We have only 3 grades

 • IG = Not approved
 • G = Approved
 • VG = Well (done) approved

Then we get points at an exam, we must reach a certain limit to get the various grades.

We must have the G to get approved.

So ….

Arithmetic: 2 exams both gave VG Then I get a total of VG

Economy: Exam and project work. My exam gave 56 points (55 is limit for VG) and project work as I did with classmates was good so my overall grade was VG

PLC basis: Two tasks, done one = G and both = VG. I got G

Elprocad (Drawing programm): 2 tasks here also. I passed one and received G

Electricity (1/3 of the course electrical engineering): 2 exams, G on both. Total score 52. VG starts at 60. Next year, I have another teacher of the 2/3 that is left.
Then the 2 teachers together make a single rating. Then I’m close to the limit for VG, VG is possible if I do good me next year!

4 thoughts on “Utbildningen / The education”

 1. Hej Mette.
  Mange tak for sidst, og til lykke med dit gode resultat.
  Jeg ønsker Jer alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår.
  Kærlig hilsen,
  Erik

 2. Hej Mette.

  Flot, skat. Jeg ved du har knoklet og somme tider
  väret lidt stresset af lektierne, men du gik på med knum hals og klarede förste del godt.
  TIL LYKKE
  Fra din mor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *