FAQ

Är barnet köpt?

Vissa kanske vill säga ja! Men för att kunne säga så måste det väl vara lika för alla, och det är det INTE! Man måste genomgå socialens hemutredning, man måste godkännas både i Sverige och i givarelandet!

En annan sak att tänka på att även om det oftast är gratis att göra biologiska barn koster det ändå pengar…. tex. kostar ett kejsarsnitt runt 26.000 kr. (2006) Även alla läkarbesök och besök hos barnmorskan kostar. Men då är det staten som betaler, inte föräldrana själva!

Är det dyrt att adoptera?

Priset varierar mellan de olika givareländerna. Jag tror Thailand är billigast med en total kostnad på ca. 50.000 kr. (2006) Korea är däremot väldigt dyrt ca.157.000kr. (2006)  Priset inkludera resan för två vuxna och ett barn, och statens adoptionsbidrag på 40.000 kr är borträknat.

Vad går pangerna till?

Den valte organisation i Sverige ska ha pengar för att förmedla adoptionen, de har kontakten med myndigheterna i givarländerna, arragerar resan: Hotell, utflykter, mat etc.
Sedan ska de Kinesiska myndigheterna ha penger för deras arbete. En del pengar går också till barnhemmet som betalning för barnets upphälle där.

Kan man välja kön på barnet?

Nej det kan man inte. Vill man bara ha pöjkar är det bättre att välja utifrån statistiken som säger att Sydamerika ger pojkar och Asien (Kina) flickor.

Man kan dock göra som vi har gjort: I brevet till CCAA ( China Center for Adoptions Affairs) har vi skrivit att vi vet om att det oftast är flickor som bortadopteras och att vi därför har föreställt oss med en liten flicka, men att en pojke så klart är lika välkommen.

Varför Kina?

Vi kollade igenom alla länder som finns som givareländer. Sedan är det så att jag har lite svårt för att se mig med ett indisk barn och Hans för en helt svart.

Nästa steg var priset och vistelsestiden i landet. I Columbia ska man stanna 4-8 veckor, i Kina och Thailand runt två veckor. Kina liggar prismässigt i meldelkategorin.

Väntetiden spelar också stor roll, hur länge vill man vänta? Väntetiderna växlar snabbt tex har Kina och Thailand gått om varandra – bytt plats!

Vissa länder kräver att man har varit gift länge, inte har barn sedan tidigare eller är mycket kristen.

Varken Kina eller Thailand har dessa krav.

Vi kollade alltså mycket på dessa två länder, för vi ville till Asien. Vietnam var stängt och Korea för dyrt.

Sedan kom BMI kravet. Enbart Korea hadde det: BMI får inte vara mer än 29 – och vi liggar ju över det! Thailand jobbade med en oofficiel BMI gräns också den på 29, numera är den officiel och då kan vi inte adoptera där ifrån.

Sedan hade jag föreställt mig med en liten flicka (de är så fina och ser ut som små dockor) och det kommer ju flest flickor från Kina, medan det kommer flest pojkar från Thailand.

Alltså blev det Kina.

Hur gammalt är barnet?

Man säger att åldern på de kinesiska barn ligger på ca. ett år. Men det kan var allt från 8-9 månader vid hjemkomsten till 17-24 månader. Därför har vi fått socialens medgivande för ett barn i åldern 0-24 månader. Det är den ålder kineserna vill ha på ansökningarna.

Vill vi ha ett så lite barn som möjligt?

Det spelar egentligen inte någon roll. Ofta är barnen mycket små och när de får en familj är det många som för en kort tid går tillbaka i udvecklingen: Bliva den baby de aldrig fick vara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About a family with 3 countries in their hearts: Denmark, Sweden & China!