Processen

Adoption tar tid, det är inte något man fixa snabbt & lätt! Här har ni vår väg till Linnea:

10-04-2008 Socialen kommer på hembesök – en utredare – för att göra ½ års rapporten som ska skickas till CCAA.

25-03-2008 Socialnämnden godkänner oss ännu engång som Linneas föräldra (så att Tingsrätten kan göra Linnea vår enligt lagen)

01-02-2008 Socialen kommer på hembesök – båda utredarna – för att göra en rapport till Tingsrätten även ska godkännas av Arbetsutskottet och Socialnämnden

18-12-2007 Socialen kommer på hembesök – båda utredarna.

08-11-2007 Vi landar i Kastrup där familj och vänner väntar oss! Runt 22:00 är vi hemma i huset hos Valde & Ofelia.

25-10-2007 Vi får Linnea runt kl. 10:45 kinesisk tid/ 3:45 Svensk tid

24-10-2007 Vi flyger Peking-Nanning

22-10-2007 Vi flyger Kastup-Stockolm-Peking

08-10-2007 BV ringer och säger vi kan åka 23:e oktober men utan att stanna i Nanning. Vi ändra flyg till 22:e oktober så vi får en övernattning i Peking.

12-9-2007 Ansköning om visa till Kina skickas till Ambassaden i Stockholm.

10-9-2007 Stor lunta papper kom med posten från BV. Massor papper ska fyllas i nu och när vi kommer hem.

6-9 till 12-9-2007 Prel. boking av flygbiljetter

4-9-2007 Hans hämtar dokumenten hos socialen. Vi undertecknar och X:ar för att vi vill ha Sunxue, numera kallad Linnea. Dokumenten skickas med rekomenderat post till BV.

3-9-2007 Dokumenten från CCAA kommer från BV med rekomenderat post. Hans kör till Hässleholm för socialens underteckning. Lämnar dokumenten i receptionen.

31-8-2007 Kl. 11:05 Mona på BV ringer: Godkännandet från CCAA har kommit.

4-6-2007 Nästa bunt papper går till Kina

25-5-2007 Kl 12:30 Mona på BV ringer och sägar vi blivit utvalda till flickan Sunxue

7-11-2006 Brev från BV med vår Logg In Date i Kina: 13 september 2006

7-10-2006 Tar över ansvaret för öppna förskolan för adoptivbarn i Hässleholm.

15-8-2006 Bekräftelse från BV att vår handlinger har skickats till Kina den 10-8-2006.

10-8-2006 BV skicar våra handlingar till Kina med rekomenderat post.

1-8-2006 Vi sickar original handlingarna samt en kopia till BV med rekomenderat post.

28-7-2006 Vi hämter ut vår stämplade dokumenter på ICA. UD verificerar Notarius Publicus og Ambassaden verificerar UD.

27-7-2006 Lapp om att rekomederat post (från Ambassaden) finns att hämta på ICA i Bjärnum kommer med posten, men vi är på semester……

17-7-2006 Vi lämnar alla papper till legalisering hos Notarius Publicus i Hässleholm på förmiddagen och hämter ut en sammanbuntat och stämplat hög på eftermiddagen. Går direkt till Posten och skickar högen rekomenderat till Utrikesdepartementet i Stockholm, med rek. Kuvert till den Kinesiska Ambassaden i Stockholm.

14-7-2006 Inbetalninga av första halva av adoptionskostnaderna i Sverige (BV)

12-7-2006 Förmedlingsbeslutet från BV kommer med posten. Även girokort för första halvan av adoptionskostnaderne medföljer.

10-7-2006 Vi skickar kopia på rapporten och AU’s beslut till Barnens Vänner för att få deras förmedlingsbeslut.

7-7-2006 Hemutredningen (rapporten) och den engelska förmulären ”Consent” kommer med posten.

6-7-2006 Arbetsutskottets beslut kommer med posten.

27-6-2006 Socialnämdens arbetsutskott godkänner oss för adoption.

18-6-2006 Vi har första träffen i adoptivnetverket, som består av 5 familjer som alla bor i Hässleholm kommun.

12-6-2006 Vi mailer våra ändringar till socialen och de ringar och säger att det mesta har blivit godkänt. På kvällen kommer en handläggar och lämnar den till oss.

9-6-2006 Hemutredningen kom med posten.

1-6-2006 Sista träffen med socialen, där de berätter att det är vor starka relation som gör att vi godkännas. De är fortfarende bekymrade för Hans och vår övervikt.
Ännu en läkarundersökning – denna gång den som Kineserna önsker.

22-5-2006
Får hem adoptionspärmen från Barnens Vänner.

17-5-2006 Inbetaling av sökande avgiften till Barnens Vänner.

9-5-2006 Svar från socialen att vi ska ha vår sista träff den 1/6-06 och att våra handlingar ska upp i AU ( arbetsutskottet) den 27/6-06

1-5-2006 Jag mailer socialen för att höra hur det går?

13-4-2006 Socialen ringar: De kommer att godkänna oss, men vet inte när de har rapporten klar – innan sommaren, men när den är det ska vi träffas igen och prata igenom det som gjorde dem tveksamma och det som ändå gjorde att vi får medgivande. De hör av sig när de är klara.

***29-3-2006 Xia Sun Xue födds i Nanning i den kinesiske provins Guangxi***

23-3-2006 Jag ringar socialen. De kan inte bli klara med oss, måste prata med en psykolog i Malmö, har tid 12/4-06. Vi har för mycket kring oss, Hans stresser: Jobb i Malmö, renovering, träning. Jag är arbetslös. Vi är båda överviktiga.

22-3-2006 Hans kollade blodtyck, litet bättre. Vi har båda gått ner ett kilo vadera på en vacka.

15-3-2006
Hembesök av soc. Både är positiva men det finns frågetecken. De är lite bekymrade för Hans.

14-3-2006
Hans hämter läkarintyg samt koller blodtryk litet bättre men inte helt perfekt.

9-3-2006 Fjärde träff med soc. Lång intervju andra halvdel. Båda handläggare säger sig positiva till oss.

20-2-2006 Läkarkontroll, läkaren positiv till adoption men Hans har litet högt blodtryck.

15-2-2006
Tredje träff med soc. Lång intervju första halvdel med var sin handläggar.

16-1-2006 Andra träffen med Soc. Pratat om papren vi fyllt i och vår livshistorier.

9-1-2006 Lämnat ifylda papper och livshistorier på socialen.

3-1-2006 Första träff med Soc. Info kring hemutredningen fick papper med hem att fylla i, samt skulle skriva livshistorier.

7-12-2005 Bokat inledande möte till 3/1-06

5-12-2005 Mailet socialen “Vad händer?” Det har nu gått långt mer än två veckor.

27-10-2005 Helgkursen godkännas pr. telefon (fick skicka in förteckning över all kursmaterial, samt ringt/mailat efter svar)

1-10-2005 Besök på öppnaförskolan för adoptivbarn och deras föräldrar.

27-9-2005 Fått hem och skickat ansökan om adoption.

26-9-2005 Ringt efter anmälan, fick veta att det inte var väntetid på att börja hemutredning, kanske 14 dagar. Sa att kursen hos FFIA var ok.

25-9-2005 Hade besök av familjen Nilsson med en pojke från Colombia och en flicka från Etiopien.

Sep. 2005 Mailer kontaktpersonen för öppnaförskola i Hässleholm för att få träffa en adoptivfamilj.

12/13-3-2005 FFIA intensiv helgkurs i Röstånga.

2004 Ringt soc. Hässleholm och pratat med dem kring adoption, de sa vi skulle gå en kurs innan vi kunne börja en hemutredning. Sa vi skulle kolla FFIA och AC

Sep. – okt. 2001 Vi gör ett provrörsförsök med microinsimination men den misslyckas. Vi bestämmer oss för att vänta med nästa till jag väger runt 90 kg. (trodde jag vägde 100 kg men har i efterhand kommit fram till att jag låg på 110 kg.)

Januari 2000 Gynäkologen konstaterer jag har PCOS, och ingen ägglossning. Det konstateras även att Hans har dålig kvalité på sina spermier.

Juli 1998 Vi bestämmer att vi vill ha barn. Om det blir innom kort eller om ett år gör inget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About a family with 3 countries in their hearts: Denmark, Sweden & China!