Beautiful words

fleshorbone.jpg

Att vara adopterad är att vara lite speciell,
inte precis likadan men precis lika bra!
Svensk också osvensk.
Uppväxt men inte född i sin familj,
och så efterlängtad och älskad som vi önskar alla barn vore.

Ingegerd Carlsson Lundblad

redthread.jpg

I had a dream last night. I dreamed
I had to pick a Mother out, I had to choose a Father too
At first I wondered what to do
There were som many there it seemed
Short and tall and thin and stout
But just before I sprang awake
I knew what parents I would take
And that surprised me and made me glad
They were the ones I already had!

Gwendolyn Brooks

Child of my Heart!
Child of the world,
into my heart you came!
Bringing sun to my life,
making family our name!
Willow Tree/Susan Lordi

Krama mig ofta så blir jag glad och trygg,
låt mig känna mig älskad även om jag varit stygg.
Stå fast, ni som är vuxna, trots mina prövningar och test,
för även om jag klagar är ni ändå bäst.
Visa mig i handling vad respekt är för någonting,
lär mig se det vackra i världen runt omkring.
Tala om att jag duger just precis som jag är,
och låt mig höra ofta att jag är er väldigt kär.
Låt vårt hem vara ett ställe där tolerans och kärlek bor.
och kom ihåg att man kan leka även om man blivit stor


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About a family with 3 countries in their hearts: Denmark, Sweden & China!